Doelgroep
De IC-verpleegkundigen die patiënten met (acute) neurologische aandoeningen op intensive care-afdelingen verplegen / verzorgen.


Visie
Betreffende verpleegkundige zorg door IC-verpleegkundigen uit onze doelgroep hebben wij de volgende visie:
• Deze zorg dient op het hoogst haalbare niveau te worden uitgevoerd;
• Het huidige niveau van zorg dient continu verbeterd te worden;
• Deze zorg dient zo uniform mogelijk te zijn en houdt rekening met lokale omstandigheden / verschillen;
• Het delen van kennis, kunde en ervaring binnen het netwerk is een efficiënte manier om de gewenste verbetering te ondersteunen;
• Het verspreiden van via het netwerk opgedane kennis draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg.


Missie
Ons streven is om, middels onderling contact en afstemming van werkzaamheden de zorg op IC-afdelingen rondom patiënten uit onze doelgroep te verbeteren en op peil te houden, nu en in de toekomst. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn:
• Protocollering en richtlijnen (inclusief inventarisatie van verschillen daarin en de achtergronden daarvan);
• Scholing en deelname aan congressen en symposia;
• Keuze van middelen en materialen;
• Onderzoek.